Betoveren

Leiden positioneert zich als een stad van cultuur & kennis en heeft veel onderscheidends te bieden op dit vlak. Met haar aanbod kan zij bewoners, bedrijven, bezoekers en talenten betoveren en verleiden. Om zich te vestigen, te ondernemen, er te studeren of te bezoeken.