Regionale samenwerking

De Leidse regio kenmerkt zich door een hoge kwaliteit van (be-)leven, voor bewoners en bezoekers. Binnen de samenwerking ‘Streek van Verrassingen’ wordt door alle deelnemende partijen al meer dan 5 jaar geïnvesteerd op campagnes en producten om het gebied bekend en beleefbaar te maken. Die partijen zijn Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten, Leiden en vanaf 2024 ook Warmond. Leiden&Partners is penvoerder van de samenwerking. Daarnaast zijn wij ook de officiële backoffice van VVV Katwijk. 

Bezoekers

Samen met Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest en Warmond positioneert Leiden&Partners de regio als recreatieve bestemming voor regiobewoners en dé vakantiebestemming voor Duitse en Belgische bezoekers. ‘Streek van Verrassingen’ zet enerzijds in op het vormen en vermarkten van een logische bestemming voor bezoekers, een historisch stad vlakbij zee, met prachtige natuur en dorpskernen. Oorspronkelijk vooral gericht op Duitsland, zijn de afgelopen jaren ook België en Nederland aan de doelgroepenlijst toegevoegd. Lokaal wordt gewerkt aan productontwikkeling (o.a. arrangementen en routes) ter versterking van mogelijkheden om de regio als één te beleven.  

Streek van Verrassingen

Bewoners

Anderzijds betreft ‘Streek van Verrassingen’ de verbinding van de regio, met de bewoner als doelgroep. De bewoner die zich uitgenodigd voelt bij haar buurgemeenten en zich gedraagt als consument. Bovendien voelt deze zich trots op gezamenlijke prestaties en neemt buiten de regio als trotse burger een ambassadeursrol aan. Deze bewoner is pure pr én bezoeker in een. Spreiding van bewoners en bezoekers over tijd en ruimte (jaarrond in de regio) zorgt voor vermindering van druk op ruimte en verdeling van bijvoorbeeld economische spin-off. 

Uitingen en activiteiten

I.s.m. lokale en regionale uitgevers wordt het regiomagazine ‘Proef de Streek’ uitgegeven, met een oplage van 180.000 exemplaren. Daarnaast wordt de regionale uitagenda dagelijks geactualiseerd, en worden er o.a. persreizen georganiseerd, online bannercampagnes opgezet, nieuwsbrieven verzonden, paid social campagnes opgezet, en wordt er strategisch ingezet op het stimuleren van duurzaam reizen uit Duitsland en België.  

Interesse in deelname aan de Streek van Verrassingen als partner? Mail ons voor een kennismaking!

Samenwerken in de Streek van Verrassingen

Meer tips