Leidse geschiedenis

De geschiedenis van Leiden gaat ver terug. Aan het eind van de vijftiende eeuw was Leiden de grootste stad van het graafschap Holland. Dit was voor een groot deel te danken aan de internationale lakenindustrie. Vanaf de zestiende eeuw keerde het economisch tij. Het was de tijd van de Hervorming en protestantse stromingen werden fel vervolgd. Leiden sloot zich in 1572 aan bij de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersing en werd door de Spanjaarden belegerd.

Leidens Ontzet - 3 oktober 1574

De inwoners vielen ten prooi aan ziekte en honger en bijna was Leiden in handen gevallen van de Spanjaarden. Op 3 oktober 1574 vluchtten de Spaanse troepen. Nog steeds vieren de Leidenaars elk jaar op 3 oktober het Leids Ontzet. De viering is inmiddels uitgegroeid tot een groot tweedaags feest met muziek, een grote kermis, vuurwerk en het gratis uitdelen aan de bevolking van haring en witbrood. Niet alleen dit grote feest is een uitvloeisel van het Spaans beleg, het verhaal gaat dat Leiden als beloning voor het heldhaftig verzet de universiteit kreeg.

Het Ontzet is het beginpunt van een nieuwe bloeiperiode. In 1577 kwamen tienduizenden Zuidelijke Nederlanders vanwege hun calvinistische geloof naar Leiden: ervaren textielwerkers en ondernemers, die de kwijnende Leidse wolnijverheid een impuls gaven met nieuwe producten, technieken, kapitaal en arbeid.

Leiden was na Amsterdam de grootste stad van de Republiek. Ondanks diverse grote pestepidemieën verveelvoudigde de bevolking. In 1611, 1644 en 1659 moest de stad weer vergroot worden en kreeg de singelring haar huidige vorm. Op het hoogtepunt rond 1670 woonden er ruim 60.000 mensen dicht op elkaar.

Universiteit Leiden

Leiden kreeg in 1575 de eerste universiteit in de Noordelijke Nederlanden. Het verhaal gaat dat dit een beloning was voor het heldhaftig verzet van Leiden tijdens het Beleg. De Leidse universiteit ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste universiteiten van Europa en de grote mate van gewetensvrijheid bevorderde haar bloei.

Verval en revolutie 

In de 18de eeuw ging het steeds slechter met de Leidse wolindustrie: de werkgelegenheid nam af en de stad liep leeg. De achteruitgang door de afnemende wolindustrie bracht onvrede met zich mee. Ook de voortdurende oorlogen van Napoleon maakten de situatie alleen maar erger. Als klap op de vuurpijl werd Leiden getroffen door een grote ramp. Op 12 januari 1807 ontplofte een kruitschip. Tientallen huizen werden verwoest en er vielen ten minste 160 doden.

De 19de eeuw

Na 1815 ging het langzaam maar zeker weer beter met de stad. De Leidse industrie werd in de tweede helft van de eeuw minder eenzijdig; nieuwe industrieën, zoals metaalnijverheid, grafische industrie en conservenindustrie, kwamen tot ontwikkeling. Dat de welvaart van de stad eind 19de, begin 20ste eeuw toch groeide, is vooral aan de prachtige winkelpanden te zien.

Metamorfose

Leiden heeft in de laatste dertig jaar van de 20ste eeuw een enorme gedaantewisseling ondergaan. In de jaren zestig was Leiden een verpauperde fabrieksstad met als voornaamste lichtpunt de universiteit. Begin jaren tachtig waren de industrieën verdwenen. Het ging gepaard met grote werkloosheid, maar de stad vond nieuwe werkgelegenheid.

Bijzonder is het Leiden Bio Science Park en andere hightech bedrijvigheid in de Leeuwenhoek. De Leidse werkloosheid is laag en de bevolking behoort tot de hoogst opgeleide van Nederland.

De herstelde monumentale binnenstad biedt tegenwoordig een bijzonder aangenaam verblijfsklimaat voor bewoners. Ook het groeiend aantal toeristen en dagjesmensen dat historisch Leiden met haar monumenten en musea, oude steegjes, grachten en singels, heeft ontdekt, weet Leiden bijzonder te waarderen.

Leidse sleutels - Leiden is de Sleutelstad

Leiden is de Sleutelstad. Overal in de stad duiken de sleutels op. Dat is al zo sinds 1293, toen op de officiële documenten van de ‘stadt Leyde’ steeds vaker een stadszegel verscheen met daarop Petrus. In zijn hand draagt de apostel een sleutel. Petrus (Sint Pieter) is de schutspatroon van Leiden. De beroemdste kerk van de stad draagt zijn naam, de Pieterskerk.