Bewijzen

Het positioneren en branden van een stad in een regio is iets van de lange adem. Niet alles is meetbaar of hoeft meetbaar te zijn om wel succesvol te zijn. Talloze activiteiten die niet direct rendement opleveren, maar die dat indirect of op de langere termijn wel doen. Anderzijds zijn er ook  ‘harde cijfers’ die meewegen in de strategie.