Data

In dashboards verzamelen en analyseren we anonieme data over dag- en verblijfsbezoekers. Zo meten we o.a. de herkomst, aantallen, spreiding, zoekgedrag en het motief van bezoekers om naar Leiden te komen. Hiermee baseren we strategische- en marketingkeuzes op basis van data, met als doel een optimale balans tussen leefbaarheid en levendigheid in stad en regio.

Databronnen - Volledig anoniem en volgens privacywetgeving

Datastrategie

We werken in stad en regio toe naar een deelbaar datanetwerk in de toeristische sector, daarmee volgen wij de Landelijke Datastrategie. Regionaal vervullen wij een trekkersrol door partners en gemeenten te adviseren en ondersteunen in dataontwikkeling en datadeling. Het doel is een professionalisering in de sector door datagedreven keuzes in beleid, strategie en marketing omtrent toerisme en recreatie. In 2024 delen wij hier een uitgebreide datastrategie. 

Interesse in datadeling en projecten? Mail ons! 

Stel je vraag over data