logo.png

Ontdek het verhaal van de Pilgrims

In 2020 was het 400 jaar geleden dat het schip de Mayflower naar Amerika voer, met aan boord de Pilgrims. Zij werden gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten en hadden vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Voordat zij Plymouth Colony stichtten, brachten zij twaalf jaar in Leiden door, vrij van religieuze vervolging door de Engelse kroon.

De Pilgrims waren onderdeel van een fascinerende periode in de Leidse geschiedenis ten tijde van de Gouden Eeuw. Brewster gaf les aan de Universiteit die net was opgericht, John Robinson nam deel aan de Arminiaanse debatten, om de hoek kweekte Clusius de eerste tulpen en ging de jonge Rembrandt naar de Latijnse school. Het was geen toeval dat de uit Engeland afkomstige Pilgrims in Leiden terecht kwamen, ook Hugenoten, Vlamingen en Walen werden door Leiden met open armen ontvangen; Stad van vluchtelingen en vrijheid (zowel wat betreft religie, als persvrijheid en wetenschap).

Deels beïnvloed door deze ‘vrijheidsbeleving’ in Leiden, heeft hun reis naar Amerika in 1620 vervolgens onmiskenbaar de wereldgeschiedenis veranderd. Een deel van die invloed zien we nu nog terug; zo heet de oudste straat van de VS ‘Leyden Street’ en ligt het burgerlijk huwelijk (een Hollandse juridische ‘innovatie’ waar door de Pilgrims veel belang aan werd gehecht) aan de basis van de scheiding tussen kerk en staat in Amerika.

Ieder jaar wordt er in de VS zelf uitgebreid stilgestaan bij dit verhaal tijdens Thanksgiving. In 2020 wordt de reis van de Pilgrims naar Amerika internationaal herdacht in nauwe samenwerking met de ‘four nations’ (Nederland, Engeland, Amerika en de Wampanoag Nation in Massachussetts) met een uitgebreid jaarprogramma op het gebied van cultuur, erfgoed, educatie, sport, wetenschap en toerisme.

 

Uitgelicht

Must see's

Bekijk hieronder alle locaties van het Pilgrimverhaal.