Betrekken

Alles wat Leiden&Partners initieert, organiseert of activeert gebeurt in samenwerking met partners. De organisatie heeft de belangrijke taak om haar achterban te inspireren, motiveren en informeren over haar activiteiten. Maar bovenal te betrekken bij haar organisatie. Dat doet zij organisatiebreed met heel veel verschillende partners.