Gemeenlandshuis van Rijnland

Het Gemeenlandshuis is vermoedelijk een 14de-eeuws gebouw, in 1578 aangekocht door Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Dit is vermoedelijk een 14de-eeuws gebouw, in 1578 aangekocht door het Hoogheemraadschap van Rijnland. In dat jaar werd op de binnenplaats een archiefkluis gebouwd: het ‘yseren comptoir’. De voorgevel stamt uit 1598. In het midden van de 17de eeuw paste Pieter Post het interieur aan de mode van die tijd aan. In het bijzonder betrof dit de Rechtszaal en de Hal. Tijdens een restauratie (1963-1971) kreeg het huis weer zoveel mogelijk een 17de-eeuws aanzien.

Locatie