Clear Channel Nederland beheert met RBL diverse buitenreclame in Leiden. Zo ook de vrijstaande panelen, ook wel bekend als mupi’s. Er zijn 2 routes voor culturele en gemeentelijke uitingen, van ieder 35 mupi’s. De inhangkosten zijn € 350,- en de printkosten van de posters €545,-. 

Interesse? Stuur een e-mail naar simone@leidenenpartners.nl o.v.v. 'Citydressing'. 

De aanvragen worden niet op basis van binnenkomst beoordeeld, maar op basis van relevantie. Daarbij worden de onderstaande perioden gehanteerd voor aanvragen van out of home (citydressing) via Leiden&Partners: 

 • 1e kwartaal (januari t/m maart): aanvragen indienen vóór 1 november 

 • 2e kwartaal (april t/m juni): aanvragen indienen vóór 1 februari 

 • 3e kwartaal (juli t/m september): aanvragen indienen vóór 1 mei 

 • 4e kwartaal (oktober t/m december): aanvragen indienen vóór 1 augustus 

Gebruik logo Leiden, Stad van Ontdekkingen 

Het stadslogo is verplicht bij afname van deze B zijden mupi's. De huisstijlhandleiding is hier te downloaden. 

Protocol toe- en afwijzing aanvragen 

Aanvragen worden getoetst aan een aantal algemene criteria en specifieke criteria gekoppeld aan een betreffend medium.  

Algemene criteria: 
Leiden&Partners kent op basis van een protocol de media toe door alle aanvragen te toetsen aan onderstaande voorwaarden en spelregels en op basis daarvan de aanvraag dan wel in de planning op te nemen dan wel af te wijzen. In jureerbare of conflictgevallen, en in situaties waarbij voor eenzelfde medium voor dezelfde periode door meerdere aanvragers van gelijke weging een aanvraag is ingediend (en het niet lukt om in goed overleg  met de aanvragers tot een bevredigende oplossing te komen), doet de redactieraad citydressing een bindende uitspraak. 

 • Criterium 1: mate van ‘on-brand’ zijn, uniek voor Leiden 
  Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend voldoende on-brand? Leiden profileert zich als stad van Kennis en Cultuur. Past het thema binnen een van deze of beide pijlers? Is het gebodene uniek in zijn soort en/of exclusief in Leiden te beleven? 
    

 • Criterium 2: mate van stadsbrede insteek, aantal betrokken partijen 
  Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend stadsbreed ingestoken? Zijn er meerdere fysieke locaties en meerdere organiserende partijen bij betrokken? Of beperkt het zich tot een enkele afzender en locatie? 
    

 • Criterium 3: doelgroepen en bereik, mate van toegankelijkheid en laagdrempeligheid 
  Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend openbaar of besloten van karakter? Is het vrij toegankelijk (gratis) of alleen tegen betaling te bezoeken? Is het gericht op een brede doelgroep? 
    

 • Criterium 4: duur/lengte van het aanbod 
  Beslaat het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend een kortstondige periode (dag, deel van een dag) of een wat langere periode (meerdaags, weekend, week)? Of betreft het een langlopend thema(jaar)?