Molen 'De Put' dankt zijn naam aan molenaar Jan Jansz. Put, eigenaar van de molen die in de 17e eeuw op deze plek stond.

Molen 'De Put' dankt zijn naam aan molenaar Jan Jansz. Put, eigenaar van de molen die in de 17e eeuw op deze plek stond. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de molen herbouwd. De molen staat op noordelijke oever aan de Rijn. Deze werd in het begin van de 17e eeuw bebouwd. Het ging de stad voor de wind en de bevolking groeide gestaag. Na het Ontzet van Leiden in 1574 telde de stad 10.000 inwoners, in 1600 waren dat er al 24.000. Leiden was de grootste stad na Amsterdam en overvol. Het stadsbestuur besloot daarom tot een uitbreiding aan deze zijde van de stad. 

Locatie