Kerkgebouwen werden rond 1825 opgetrokken met rijkssubsidies, omdat de kerkgenootschappen arm waren. Het Rijk zocht betrouwbare deskundigen om erop toe te zien dat de subsidies goed werden besteed. Daardoor worden de meeste kerkgebouwen uit deze periode aangeduid met de term "waterstaatsstijl". De spreuk in gouden letters op de voorgevel luidt "Hic Domus Dei est et Porta Coeli". "Hier is het huis van God en de poort des hemels". Daarom wordt in de volksmond wel gesproken van de 'Coeliekerk'. 

De Hartebrugkerk is een plaats voor rust, stilte en gebed midden in de binnenstad van Leiden. 

Deze kerk staat als een beeldbepalend monument in de Haarlemmerstraat. In het midden van alle drukte is het een plek voor rust en stilte. De kerk is op zondag en maandag vanaf 12:30u open en op de overige dagen van 08:30u tot 16:00u voor bezoekers. 

Op zondagochtend is er een eucharistieviering om 11.15 uur

Locatie