Sint Elisabeth Gasthuishof

Contact

Caeciliastraat 16
Leiden
Plan je route

Deel van het voormalig Sint Elisabethgasthuis, gesticht in 1428 “tot armer ellendiger sieker vrouwen personen behoef”.

Deel van het voormalig Sint Elisabethgasthuis, gesticht in 1428 “tot armer ellendiger sieker vrouwen personen behoef”. Hulpbehoevende en zieke vrouwen werden hier ondergebracht en er was een passantenhuis (‘baaierd’) voor dakloze vrouwen. Proveniers, oudere mensen, kochten zich in voor verzorging. In 1773 werd het gasthuis opgeheven, daarna voor verschillende doeleinden gebruikt.

Locatie