Het Wevershuis is een museum. Het heeft dus geen collectie en is ook niet van plan die te vormen. Er zijn tijdelijke presentaties. Het accent ligt daarbij op gebruikmaking van audiovisuele en interactieve elementen.

Het pand aan de Middelstegracht 143, is een origineel Wevershuis waarvan de bewonersgeschiedenis teruggaat tot 1560, toen het bewoond werd door Cornelis Janszn, linnenwever van beroep. De plek waar het huis staat kwam omstreeks 1350 binnen de stad te liggen. Ondanks bewoning tot 2001 heeft het pand zijn oorspronkelijke karakter grotendeels behouden en vormt nu, incl. een sobere inrichting, het museum. Er is dus geen collectie en dat blijft de opzet. Wel zijn er bijna doorlopend steeds wisselende exposities, die de textiele achtergrond van het pand eer aan doen. Daarnaast is het monumentale weefgetouw uit 1830 nog volop in gebruik en staat er een kleiner, hedendaags weefgetouw waarop men (volwassenen én kinderen) het getouwweven zelf kan beleven.

De stichting Museum Het Leids …

Het pand aan de Middelstegracht 143, is een origineel Wevershuis waarvan de bewonersgeschiedenis teruggaat tot 1560, toen het bewoond werd door Cornelis Janszn, linnenwever van beroep. De plek waar het huis staat kwam omstreeks 1350 binnen de stad te liggen. Ondanks bewoning tot 2001 heeft het pand zijn oorspronkelijke karakter grotendeels behouden en vormt nu, incl. een sobere inrichting, het museum. Er is dus geen collectie en dat blijft de opzet. Wel zijn er bijna doorlopend steeds wisselende exposities, die de textiele achtergrond van het pand eer aan doen. Daarnaast is het monumentale weefgetouw uit 1830 nog volop in gebruik en staat er een kleiner, hedendaags weefgetouw waarop men (volwassenen én kinderen) het getouwweven zelf kan beleven.

De stichting Museum Het Leids Wevershuis is opgericht door de stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. In 1961 kwam de gemeente met een groot wegen- en saneringsplan, eerder een sloopplan. 'Dempen, doorbreken en saneren', was het advies. Dikke, zwarte asfaltbanen waren getrokken over de middeleeuwse wijk de Langegracht, Middelstegracht, Uiterstegracht en de Haver- en Gortbuurt.

De wevershuizen konden in groten getale worden afgebroken, omdat ze niet erkend werden als monumenten.

De stichting Het Kleine Leidse Woonhuis is een in 1976 ontstaan initiatief van Leidse burgers. Het doel: grootschalige ingrepen in het verpauperde deel van de stad voorkomen. Door restauratie in plaats van sloop zijn na 35 jaar de meeste voormalige wevershuisjes omgebouwd tot woonhuizen. Daarbij zijn niet alleen de woningen, maar ook de typische hofjes behouden.Openingstijden

  • Elke maandag gesloten
  • Elke dinsdag 13.00 - 16.00 uur
  • Elke woensdag 13.00 - 16.00 uur
  • Elke donderdag 13.00 - 16.00 uur
  • Elke vrijdag 13.00 - 16.00 uur
  • Elke zaterdag 13.00 - 16.00 uur
  • Elke zondag 13.00 - 16.00 uur

Locatie