Gilde Leiden

U kunt nu bij Gilde Leiden vanaf 5 juni 2021 weer een stadswandeling afspreken. De grootte van de groep mag tot de volgende versoepeling  maximaal 3 deelnemers zijn.  Bij grotere groepen worden er meer gidsen ingezet.

Startpunt van de wandelingen is Museum Volkenkunde (Steenstraat 1) of een nader af te spreken locatie. De wandelingen zijn aangepast aan de huidige veiligheidsregels: nauwe straten en stegen en binnenruimtes zoals hofjes worden vermeden. Een wandeling duurt circa twee uur.

Voor deze groepswandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 3 dagen van te voren aan via het contactformulier of telefonisch via 06.122.09.120. 

Het tarief voor de stadswandelingen in coronatijd is € 5 per persoon. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.

Wandelaars dienen een afstand van 1,5 meter tot de gids aan te houden en zich verder te houden aan de RIVM-regels. Een gids kan de wandeling voortijdig beëindigen als de wandelaars zich niet aan de regels houden.

Gilde Leiden wandelt niet op de volgende dagen in 2021: 

  • vrijdag 1 januari 

  • zondag 4 en maandag 5 (Pasen)  

  • zaterdag 8 mei zondag 9 mei (Marathon) 

  • donderdag 13 mei (Hemelvaart) 

  • zondag 23 mei en maandag 24 mei (Pinksteren) 

  • zondag 3 oktober en maandag 4 oktober (Leidens Ontzet) 

  • zaterdag 25 december en zondag 26 december (Kerst) 

  • vrijdag 31 december