Gilde Leiden

Stadswandelingen vanaf VVV Leiden en Stadswandeling vanaf de Burcht in Leiden:
Zolang de huidige maatregelen duren komen de Stadswandeling vanaf de VVV van 11.30 en vanaf de Burcht op zondag van 14.00 te vervallen. Alleen wandelingen die van tevoren aangevraagd zijn kunnen plaatsvinden. Zie Groeps- en themawandelingen.

Met ingang van 15 januari 2022 heden hervat het Gilde Leiden de stadswandelingen voor groepen van maximaal 4 personen. Deze wandelingen moeten van tevoren worden aangevraagd volgens de eerder gehanteerde regels: minimaal 5 dagen van tevoren en betaling vooraf.

Groeps- en themawandelingen:
U kunt bij Gilde Leiden ook voor een groepswandeling afspreken. Dit kan een gewone stadswandeling zijn of een van de themawandelingen. De beschrijving van de thema-wandelingen vindt u achter deze link. Het zijn wandelingen voor groepen van maximaal 15 deelnemers. Indien gewenst kan een groep gesplitst worden in overleg met de coördinator. Er kunnen dan meerdere gidsen worden ingezet. Bij groepen groter dan 15 personen worden er in ieder geval meer gidsen ingezet. Start- en eindpunt van de wandeling worden in overleg afgesproken.

De kosten zijn € 5 per persoon met een minimum van € 20 (gelijk aan het tarief voor 4 personen).
Er worden geen rondleidingen gegeven na 17:00 uur.

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.

Voor deze groepswandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 5 dagen van tevoren aan via het contactformulier of telefonisch via 06.122.09.120.  

Presentaties:
Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. (lees er meer over)

Geen rondleidingen:
Zaterdag 25 en zondag 26 december (Kerstmis).
Vrijdag 31 december.

Extra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde. Zie www.gilde-nederland.nl