Rooms-Katholieke parochiekerk, gebouwd in 1836 door Th. Molkenboer. Het was de eerste openlijk Katholieke kerk nadat de Katholieken vanaf 1798 hun geloof weer openbaar mochten belijden.

Rooms-Katholieke parochiekerk, gebouwd in 1836 door Th. Molkenboer. Het was de eerste openlijk Katholieke kerk nadat de Katholieken vanaf 1798 hun geloof weer openbaar mochten belijden. De oorspronkelijke koepeltoren is in 1892 vervangen. De naam verwijst naar de Hartebrug, die hier over de (nu gedempte) Mare lag.  In de volksmond de Coeliekerk, naar de spreuk op de voorgevel: "Hic domus Dei est et porta coeli" (Hier is het huis van God en de poort des hemels).

Locatie