Café De Bonte Koe

Hooglandsekerk-Choorsteeg 13 2312 KK LEIDEN
tel 071 514 1094

Café De Bonte Koe herbergt een aantal fraaie tegeltableaus met landelijke taferelen, waarschijnlijk uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. De signatuur laat zien dat de tegels zijn vervaardigd door tegelfabrikant 'Holland' (Utrecht, 1893-1918). Volgens de overlevering zijn ze aangebracht door een slager die hier zijn slagerij wilde vestigen. Hij zou zoveel geld aan het interieur hebben uitgegeven dat hij eraan failliet is gegaan.

De bouwgeschiedenis van het pand valt af te leiden van 19de-eeuwse kaarten. In 1830 waren het nog twee panden. Het rechterpand was eigendom van ijzerkoopman Kling. In de 60 jaar daarna zijn beide panden samengevoegd met de ernaast gelegen panden aan de Hooigracht. Deze waren in 1830 eigendom van twee tappers. Rond 1890 is het huidige woon-winkelpand ontstaan. Een foto uit het einde van de 19de eeuw laat zien dat er toen een meubelmaker of -handelaar gevestigd was. De eerder genoemde slager kwam vermoedelijk daarna. Zijn tegeltableaus sieren nu het café en zullen binnenkort worden gerestaureerd.