Museum het Leids Wevershuis

Middelstegracht 143 2312 TV LEIDEN
tel 071 512 4061

Het pand aan de Middelstegracht 143, is een origineel Wevershuis waarvan de bewonersgeschiedenis teruggaat tot 1560, toen het bewoond werd door Cornelis Janszn, linnenwever van beroep. De plek waar het huis staat kwam omstreeks 1350 binnen de stad te liggen. Ondanks bewoning tot 2001 heeft het pand zijn oorspronkelijke karakter grotendeels behouden en vormt nu, incl. een sobere inrichting, het museum. Er is dus geen collectie en dat blijft de opzet. Wel zijn er bijna doorlopend steeds wisselende exposities, die de textiele achtergrond van het pand eer aan doen. Daarnaast is het monumentale weefgetouw uit 1830 nog volop in gebruik en staat er een kleiner, hedendaags weefgetouw waarop men (volwassenen én kinderen) het getouwweven zelf kan beleven.

De stichting Museum Het Leids Wevershuis is opgericht door de stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. In 1961 kwam de gemeente met een groot wegen- en saneringsplan, eerder een sloopplan. 'Dempen, doorbreken en saneren', was het advies. Dikke, zwarte asfaltbanen waren getrokken over de middeleeuwse wijk de Langegracht, Middelstegracht, Uiterstegracht en de Haver- en Gortbuurt.

De wevershuizen konden in groten getale worden afgebroken, omdat ze niet erkend werden als monumenten.

De stichting Het Kleine Leidse Woonhuis is een in 1976 ontstaan initiatief van Leidse burgers. Het doel: grootschalige ingrepen in het verpauperde deel van de stad voorkomen. Door restauratie in plaats van sloop zijn na 35 jaar de meeste voormalige wevershuisjes omgebouwd tot woonhuizen. Daarbij zijn niet alleen de woningen, maar ook de typische hofjes behouden.


Tentoonstellingen 2019
29 juni t/m 1 september - 'Grafiek in Linnen' - Antiek Linnengoed tot kunst verheven door Els Lemkes.
7 september t/m 27 oktober - 'Stof tot nadenken' - door textielkunstenaar Jacqueline van Bergeijk.
3 november t/m 16 februari 2020 - 'Teken de tijd' - Sonja Cabalt - kunst, textiel en misschien nog veel meer..
20 februari t/m 19 april 2020 - '20 jaar textielkunst- Marijke van Welzen - sprookjesachtige kleding 
20 juni t/m 13 september 2020 - 'Leids textiel in Pilgrimshanden'