Museum het Leids Wevershuis

Middelstegracht 143 2312 TV LEIDEN
tel 071 512 4061

Het Wevershuis is een museum. Na oplevering bestaat het pand en de historische inrichting daarvan als museum. Het heeft dus geen collectie en is ook niet van plan die te vormen. Er zijn tijdelijke presentaties. Het accent ligt daarbij op gebruikmaking van audiovisuele en interactieve elementen.

De stichting Museum Het Leids Wevershuis is opgericht door de stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. In 1961 kwam de gemeente met een groot wegen- en saneringsplan, eerder een sloopplan. 'Dempen, doorbreken en saneren', was het advies. Dikke, zwarte asfaltbanen waren getrokken over de middeleeuwse wijk de Langegracht, Middelstegracht, Uiterstegracht en de Haver- en Gortbuurt.

De wevershuizen konden in groten getale worden afgebroken, omdat ze niet erkend werden als monumenten.

De stichting Het Kleine Leidse Woonhuis is een in 1976 ontstaan initiatief van Leidse burgers. Het doel: grootschalige ingrepen in het verpauperde deel van de stad voorkomen. Door restauratie in plaats van sloop zijn na 35 jaar de meeste voormalige wevershuisjes omgebouwd tot woonhuizen. Daarbij zijn niet alleen de woningen, maar ook de typische hofjes behouden.

Tentoonstelling
Het meisje in jezelf - 18 november 2017 tot 14 januari 2018

Uitagenda van Museum het Leids Wevershuis