De Boekenzolder

Admiraal Banckertweg 21 2315 SR LEIDEN

De Boekenzolder wil een bijdrage leveren aan de leesbevordering, aan de strijd tegen analfabetisme, de´boekloosheid´ en de vernietiging van boeken. Op deze wijze stellen we juist mensen met een kleine beurs in staat boeken te blijven of te gaan lezen.

Daarnaast wil de Boekenzolder mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten rondom ´boeken´ in de breedste zin des woords.

De Boekenzolder zamelt boeken in van uitgevers, boekhandels, bibliotheken, particulieren en organisaties en stelt deze gratis beschikbaar aan de bezoekers. Om te voorkomen, dat deze gratis uitgedeelde boeken voor commerciële doeleinden worden gebruikt, worden ze afgestempeld.

Vrijwilligers ordenen de boeken naar catagorie en maken ze toegankelijk voor personen die de boeken mee kunnen nemen voor zichzelf, of voor de organisaties waaraan zij verbonden zijn. Ze geven voorlichting op de Boekenzolder aan diverse groepen en bezoekers. Ze geven leestips, verbinden vraag en aanbod, zorgen voor een netwerk rondom boeken.

Boeken worden, behalve aan particulieren, ook gratis ter beschikking gesteld aan organisaties die met de doelgroep werken, zoals basis- en middelbare scholen, instellingen en opvangtehuizen.

De Boekenzolder organiseert regelmatig bijeenkomsten met tekst en muziek, of met voorlezen voor kinderen, niet alleen met het doel een ontmoetingsplek te creëren voor de vaste bezoekers, maar ook om nieuwe mensen aan te trekken. De Boekenzolder wil een rol spelen in de literaire en sociaal-culturele activiteiten in Leiden en omgeving.