Young Rembrandt en ARS - Young StARS

Van alle middelbare scholen van de stad presenteren de leerlingen hier hun werkstukken in het kader van hun eindexamen Beeldende Vorming. Meer dan 200 leerlingen tonen hun beste werken in het gehele pand van ARS. Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt deze tentoonstelling in samenwerking met alle scholen gehouden. Wederom zullen een vakjury en een publieksjury zich over de aangeboden werken uitspreken. Alle werkstukken worden samengebracht in een boekje met informatie over de makers.

Expositie van 8 juni t/m 23 juni

Ars Aemula Naturae
Ruimte voor beeldende kunst
Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend: vrij, za. en zo. Tussen 13.00 en 17.00 uur.