Young Rembrandt en ARS- De Schets

Rembrandt was een van de eerste kunstenaars van wie zoveel tekeningen, of beter, schetsen bewaard zijn gebleven. Meer nog dan zijn schilderijen en zijn etsen, zijn het Rembrandts tekeningen die ons een indruk geven van de manier waarop hij keek. Ze stralen het plezier uit van lijntjes en vlekken zetten op papier. Wij zien Rembrandt door zijn handschrift.

De Leidse kunstenaarsvereniging ARS Aemula Naturae wil in een expositie in het Rembrandtjaar juist dàt laten zien: het handschrift van de kunstenaar. ARS wil de tekeningen van Rembrandt als inspiratiebron gebruiken om de spot op de kunstenaars van ARS te richten.

Tekeningen dus, schetsen, die de kunstenaar maakt, niet met de gedachte dat het kunst moet worden, maar voor het plezier van het tekenen, of voor de oefening, of als voorstudie.

Tijdens deze expositie wordt ruimte vrijgemaakt om ter plekke te schetsen en die schetsen ten toon te stellen. Er zullen kunstenaars zijn die hun schetsen zullen vervangen voor andere. Zo ontstaat een schetsmatige, onaffe, beweeglijke tentoonstelling. Het plezier van het kijken en de vertaling in lijntjes en vlekken, daar gaat het ARS in deze tentoonstelling om.

Expositie van 26 oktober t/m 10 november 2019


Ars Aemula Naturae
Ruimte voor beeldende kunst
Pieterskerkgracht 9a, Leiden.
Geopend: vrij, za. en zo. Tussen 13.00 en 17.00 uur.