Workshop, historische stukken over Egypte

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) organiseert voor het belangstellende publiek een workshop rond historische stukken over Egypte uit de Midden-Oostencollecties.

Historische sensatie
Aan de hand van historische stukken uit de zevende tot de twintigste eeuw (geen farao’s) laat conservator Arnoud Vrolijk zien hoe het Egyptische volk door de geschiedenis heen niet alleen leefde maar ook bloeide, gedichten schreef, steden bouwde en onderwijl de ene grap na de andere maakte. Via een beknopte uiteenzetting wordt u gewezen op interessante aspecten van de stukken. U krijgt een eerste indruk van de fascinerende geschiedenis van Egypte in het algemeen en met betrekking tot onderdrukking en vrijheid in het bijzonder.

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis vereist. Na een korte introductie en instructie door conservator Arnoud Vrolijk kan het publiek onder toezicht zelf de historische stukken raadplegen.


Onderdrukking en Vrijheid
De workshop wordt georganiseerd in het kader van het themaprogramma Onderdrukking en Vrijheid waarin door de UBL de visies op identiteit, relaties en interactie tussen individuen en groepen in het verleden worden belicht. Speciaal voor het belangstellende publiek worden diverse tentoonstellingen, workshops en lezingen rond onderdrukking en vrijheid georganiseerd. Daarnaast worden er blogs, video’s en podcasts rond stukken uit de bijzondere collecties uitgebracht. Klik hier voor meer informatie. 

Aanmelden
U kunt zich tot 17 februari hier aanmelden voor de workshop (graag o.v.v. workshop Egypte en het aantal personen) of telefonisch via het secretariaat: 071-527 2832.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is verplicht, de workshop is gratis toegankelijk.