Waarom Mannen Slaan

In 2017 produceerde Theater De Generator de voorstelling ‘Waarom mannen slaan’ van Jurrien van Rheenen. Zij maakte de voorstelling in samenwerking met de Leidse maatschappelijke instellingen De Waag, Exodus, Rosa Manus en Cardea en op basis van diepte-interviews met mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met geweld. Begin 2020 en eind 2020 speelt de voorstelling door heel het land en op 21 februari komt het terug naar Theater De Generator, naar waar het gemaakt is!

‘Waarom mannen slaan’ is een voorstelling over onomkeerbaarheid, beschadigd DNA en terugkerende patronen. In de voorstelling wordt de nadruk op het verhaal van de man gelegd, om dichter bij zijn realiteit van een geweldsituatie te komen. Wat gebeurt er tijdens de roes van een gevecht? Is het mogelijk je dit te herinneren? Hoe is die ervaring om te zetten in woorden? En is het mogelijk om te begrijpen waarom iets escaleert? Hoe komt het dat het grotendeels mannen zijn die geweld gebruiken? Wat is de positie van de man in onze samenleving en welke rol speelt deze positie in een geweldsituatie?

De voorstelling ‘Waarom mannen slaan’ toont de complexiteit van het menszijn. De mens die zich telkens verhoudt tot de rol die hem is gegeven, door zichzelf en de ander. Tijdens de voorstelling ben je getuige van een gevecht tussen een man en een vrouw. Ze vertragen de tijd. Proberen de herinneringen te ontleden. Stap voor stap reconstrueren ze het gevecht en leggen ze de onderliggende structuren bloot.

Na de voorstelling vindt er een nagesprek plaats over het onderwerp.

Klik hier voor meer informatie. 


Korting &Cultuurkaart
Kaartjes: 10 euro - Studenten 7,50 
De kaartjes met studentenkorting zijn aan de deur verkrijgbaar, je kan ze reserveren via: info@theaterdegenerator.nl