VR Weddesteeg

In 2019 wordt de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn herdacht. Voor Erfgoed Leiden de aanleiding om het geboortehuis en woonomgeving van de jonge Rembrandt te reconstrueren. Gebaseerd op historische bronnen, kaarten, bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek in de stad. Bouwhistorici van Erfgoed Leiden werken hiervoor nauw samen met een historisch reconstructie kunstenaar. Een grote, maar heel interessante klus waarvan de eerste beelden nu getoond kunnen worden. Op de website van Erfgoed Leiden zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen.

De verwachting is dat rond 28 maart de VR beelden van het geboortehuis en de omgeving rond 1700 te zien op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Reconstructie
De reden van de reconstructie vind je in aflevering 4 over de locatie: In navolging op Amsterdam ging ook Leiden, de stad waar Rembrandt werd geboren op 16 juli 1606, op zoek naar de wortels van de schilder, wellicht met de hoop op een eigen Rembrandthuis. De zoektocht in 1906 leidde naar de Weddesteeg. Nadat een reporter van het Leids Dagblad een bezoek had gebracht, verwoordde hij zijn ervaringen als volgt: “De verrassing te boven, blijft alleen de teleurstelling over. Een onaanzienlijk stukje muur, waar volgens het tegel-arrangement een schouw is geweest; niets dat herinnert aan een menschenwoning dan dit onnoozele, verdoezeld in ouderdomskleuren, een stukje stalmuur mee geworden.”

De woning van Rembrandt was met uitzondering van een stuk muur verdwenen, en in de steeg werd geen zeventiende-eeuwse bebouwing meer aangetroffen. De in 1902 opgerichte Historische Vereniging Oud Leiden, een gedenksteen in de gevel ter hoogte van de vermoede locatie van het geboortehuis van de beroemde schilder.

Toch bleek de hang naar een eigen Rembrandthuis onbedwingbaar. In 1962-63 werd onder leiding van de Leidse architect M.P. Schutte een vrije reconstructie van het geboortehuis gemaakt, in de geest van een zeventiende-eeuws woonhuis. In de Nieuwe Leidsche Courant van 8 mei 1963 wordt hierover het volgende geschreven: “Hoe het huis van Rembrandts ouders er precies heeft uitgezien, kan niemand vertellen. Men zal zich daarom genoodzaakt zien een willekeurig zeventiende-eeuws huisje na te bouwen waarbij het ook voor wat de inrichting betreft, voornamelijk gaat om een juiste benadering van de sfeer.”

De reconstructie van het Rembrandthuis werd gemaakt in opdracht van de Rotogravure Mij, die door uitbreiding van zijn aan de Rijn gelegen drukkerij eigenaar was geworden van de panden aan de Weddesteeg. Amper tien jaar later verhuisde de drukkerij naar Haarlem, waarop de reconstructie weer werd afgebroken en er sociale woningbouw voor in de plaats kwam. Dit tot ongenoegen van een heel aantal Leidenaren.

Het gemis aan een eigen Rembrandthuis bleef knagen. In aanloop naar Rembrandts 400ste verjaardag in 2006 gingen er opnieuw stemmen op om een reconstructie van het huis te maken. Er was een aanzienlijk bedrag voor gereserveerd, maar na overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Leiden en ook met de leerstoel bouwhistorie van de universiteit Leiden, werd wegens gebrek aan voldoende bronmateriaal van deze plannen afgezien.

Voor korte duur zo blijkt, want naar aanloop van het Rembrandtjaar 2019, de 350ste sterfdatum, klinken de stemmen opnieuw. Ditmaal echter wordt er geen fysieke reconstructie gemaakt, maar een digitale, in de virtuele wereld. Deze opdracht is mogelijk nog uitdagender. Niet enkel moet het huis worden gereconstrueerd, maar ook de omgeving in al haar details. Erfgoed Leiden en Omstreken gaat deze uitdaging stoutmoedig aan.

Lees hier meer informatie over de reconstructie en het interieur.