VR Weddesteeg

In 2019 wordt de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn herdacht. Voor Erfgoed Leiden was dat de aanleiding om het geboortehuis en woonomgeving van de jonge Rembrandt te reconstrueren. Gebaseerd op historische bronnen, kaarten, bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek in de stad. Bouwhistorici van Erfgoed Leiden werken hiervoor nauw samen met een historisch reconstructie kunstenaar. Een grote, maar heel interessante klus waarvan de eerste beelden te zien zijn. Op de website van Erfgoed Leiden kan je meer informatie vinden!
 

Reconstructie
In 1906 ging Leiden in navolging op Amsterdam op zoek naar het geboortehuis van Rembrandt. De zoektocht leidde naar de Weddesteeg. Nadat een reporter van het Leids Dagblad een bezoek had gebracht, verwoordde hij zijn ervaringen als volgt: “De verrassing te boven, blijft alleen de teleurstelling over. Een onaanzienlijk stukje muur, waar volgens het tegel-arrangement een schouw is geweest; niets dat herinnert aan een menschenwoning dan dit onnoozele, verdoezeld in ouderdomskleuren, een stukje stalmuur mee geworden.”

De woning van Rembrandt was met uitzondering van een stuk muur verdwenen, en in de steeg werd geen zeventiende-eeuwse bebouwing meer aangetroffen. De in 1902 opgerichte Historische Vereniging Oud Leiden, een gedenksteen in de gevel ter hoogte van de vermoede locatie van het geboortehuis van de beroemde schilder.

Een eigen Rembrandthuis in Leiden bleef een grote wens. In 1962-63 werd onder leiding van de Leidse architect M.P. Schutte een vrije reconstructie van het geboortehuis gemaakt, in opdracht van drukkerij Rotogravure Mij, gelegen aan de Rijn. Tien jaar later verhuisde de drukkerij naar Haarlem, waarop de reconstructie weer werd afgebroken en er sociale woningbouw voor in de plaats kwam. Dit tot ongenoegen van een heel aantal Leidenaren.

Het gemis aan een eigen Rembrandthuis bleef knagen. In aanloop naar Rembrandts 400ste verjaardag in 2006 gingen er opnieuw stemmen op om een reconstructie van het huis te maken. Er was een aanzienlijk bedrag voor gereserveerd, maar na overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Leiden en ook met de leerstoel bouwhistorie van de universiteit Leiden, werd wegens gebrek aan voldoende bronmateriaal van deze plannen afgezien.

Voor korte duur zo blijkt, want voor het Rembrandtjaar 2019 klinken de stemmen opnieuw. Ditmaal echter is er geen fysieke reconstructie gemaakt, maar een digitale, in de virtuele wereld.

Lees hier meer informatie over het onderzoek.