Vogels in de polders rond Leiden

Het poldergebied Cronesteyn en de polders Poelgeest zijn vogelrijke gebieden met veel verschillende vogelsoorten.

In Cronesteyn is weidegebied met o.a. kieviten, meerkoeten en scholeksters. In het stukje bos zie je de roodborst, koolmees, boomkruiper, pimpelmees, staartmees en winterkoning. Er is een stukje rietland met rietgors en kleine karekiet en in het Reigersbos zitten elk jaar zo'n 50 tot 60 paar blauwe reigers.

In de polders Poelgeest (de Klaas-Hennepoelpolder en Veerpolder) kun je grutto’s, tureluurs, meerkoeten, zwanen, ganzen en lepelaars zien. Ook zijn er verschillende kleinere vogels: roodborst, blauwborst, putter, koolmees en pimpelmees.

Piet van der Star fotografeert al vanaf 2004 en heeft zich de laatste jaren speciaal verdiept in vogelfotografie. Hij houdt ervan met zijn camera in het gebied rond te lopen en te reageren op wat er gebeurt, met veel geduld en precisie legt hij de vogels vast die aan komen vliegen – of landen - die elkaar achterna zitten – of zich schuilhouden.

Een collectie foto’s van bovengenoemde vogels zijn van 29 april tot 1 juli 2019 te bewonderen bij De tuin van de smid.

Meer foto’s zijn te zien op www.pvdstar.nl.

Deze expositie komt voort uit een samenwerking met Monique Holswilder. Interesse in een van de foto’s? neem dan contact op met Monique: moniqueholswilder@hotmail.com of bel 0614238055.

Op de dagen dat de zaal gereserveerd is voor vergaderingen of feesten, is de expositie helaas niet te bezichtigen. Wil je er zeker van zijn dat je de expositie kunt komen bekijken, bel dan even met De tuin