Veenhoflezing: 'Deze botten leven'!

De jaarlijkse Veenhoflezing van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) wordt gehouden door prof. dr. Francesca Rochberg, hoogleraar assyriologie aan de University of California, Berkeley. Ze reflecteert in haar lezing op drie aspecten van haar onderzoek in de assyriologie, onder de titel Deze botten leven! Over kennis, wetenschap en natuur in Mesopotamië.

Reflecties op assyriologisch onderzoek:
In haar lezing reflecteert Francesca Rochberg op drie aspecten van haar onderzoek in de assyriologie. In het eerste deel vertelt zij over wetenschapsbeoefening in Babylonië en de intellectuele wereld van spijkerschriftteksten. Het tweede deel is gewijd aan de Babylonische astrologie en astronomie, en hoe deze kennis zich verhoudt tot de moderne wetenschapsgeschiedenis. In het laatste deel reflecteert Rochberg op de positie van de assyriologie als wetenschap in de wereld van vandaag, en op de manier hoe onze kennis van het oude Nabije Oosten is vormgegeven – en nog steeds wordt vormgegeven – door politiek.

Kennis-black-outs:
Een van de belangrijkste grondleggers van de assyriologie, A. Leo Oppenheim, schreef over het “telkens weer opduiken van kennis-black-outs” in de studie van het oude Nabije Oosten. Hij refereerde aan de lacunes tussen de beschikbare bronnen en het soms wanhopig makende gebrek aan gegevens. Het grote aantal en de omvang van deze leemtes deed hem twijfelen: “kan dit gebeente wel leven?” Rochbergs antwoord is: jazeker, dat kan, en dat gebeurt!

Jaarlijkse Veenhoflezing:
De Veenhoflezing werd in mei 2002 in het leven geroepen, naar aanleiding van het afscheid van professor Klaas Veenhof als hoogleraar talen en geschiedenis van Babylonië en Assyrië aan de Universiteit Leiden. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en het Rijksmuseum van Oudheden.