Tunes and Dances

Het universele karakter van volksteksten en –liederen schuilt in de directe en authentieke verwoording van gemeenschappelijke emoties. Veel componisten voelen zich geroepen de traditie van de volksmuziek te bewaren en nieuw leven in te blazen door ze kunstig te arrangeren.Beethoven bewerkte bijvoorbeeld 179 volksliederen. Bartók deed niet alleen pionierswerk met de volksmuziek uit eigen land, maar maakte ook de beroemde Roemeense dansen ­zoals de Zwitser Frank Martin bij de Ierse volksmuziek te rade ging. ProgrammaBeethoven - Ierse en Schotse volksliederen Bartók - Roemeense dansen Dvorák,  Britten en Poulenc - volksliederenMartin - Trio op Ierse volksliederenVaughan Williams - 6 Studies on English Folksongs