Thanksgiving Day Service

Thanksgiving Day is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. In de Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de vierde donderdag in november.

Voor veel Amerikanen is Leiden, en met name ook de Pieterskerk Leiden, onlosmakelijk verbonden met de Pilgrims, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de begintijd van de kolonisatie van Noord-Amerika. Eén van de leiders van de Pilgrims, John Robinson, leefde tegenover de Pieterskerk Leiden in wat tegenwoordig het Pesijnshof is. De Pilgrims hielden bij hem hun diensten. Robinson is in de Pieterskerk Leiden begraven. Een gedenkplaat in de doopkapel van de kerk en aan de buitenmuur, herinneren aan hem. Gegevens van de Pilgrims werden geregistreerd in de doop- trouw- en begraafboeken van de Pieterskerk Leiden.
De invloed van de Pilgrims op de Verenigde Staten is groot geweest. Neem het feit dat niet minder dan negen Amerikaanse presidenten directe afstammelingen zijn van de Leidse Pilgrims. Presidenten Adams sr. en jr., Taylor, Grant, Garfield, Roosevelt, Bush sr. en jr. en Obama hebben allemaal een Leidse Pilgrim voorouder.
De Thanksgiving Day Service in de Pieterskerk Leiden is een oecumenische bijeenkomst.

Woensdag 27 november 2019
Aanvang: 11:00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Toegang: gratis