Sciece Café Leiden: de operator theorie

Darwin dacht bij evolutie aan een vertakkende boom. Ondertussen weten we meer over de horizontale overdracht van genen, waardoor de ‘boom’ is veranderd in een verstrengelde struik. Ook is er tegenwoordig hernieuwde aandacht voor de toename van complexiteit van organismen tijdens de evolutie. Gerard Jagers zal uitleggen hoe deze complexiteit ontstaat, en hoe het is te analyseren. Vervolgens plaatst hij de complexiteit van organismen in een breed kader met de naam ‘operator theorie’. De operator theorie begint bij de kleinste fysische deeltjes, loopt door naar organismen met hersenen, en gaat in de nabije toekomst verder met intelligente robots.

Spreker:
Dr. Dr. Gerard Jagers op Akkerhuis is bioloog, systeemkundige en filosoof, en heeft gewerkt bij Wageningen Universiteit, VU A’dam en NERI (Silkeborg, DK). Hij is de architect van de operator theorie. Zijn onderzoek richt zich op het ontstaan van complexe structuren in het heelal, hoe deze zijn te verklaren, en hoe ze zijn te ordenen. Hij is de auteur van: The operator theory (2010), De soortenstorm (2012), Evolution and transitions in complexity (2016, 12 co-auteurs), Sciencebites (2019).

Muziek:
Jaap de Kwaadsteniet.

Aanvang muziek: 19.40u. Aanvang lezing 20.00u; geschatte eindtijd: 22.00u.


Klik hier voor meer informatie