Publieksavond: Rembrandt en de Universiteit Leiden

Op donderdag 20 juni wordt een speciale inloopavond gehouden voor iedereen die geïnteresseerd is in deze stukken over de Leidse studietijd van de beroemde Hollandse meester. De inschrijving uit 1620 en de recent ontdekte herinschrijving uit 1622 van Rembrandt als student aan Universiteit Leiden zijn dan van dichtbij te bekijken. Daarnaast worden etsen en tekeningen getoond van Rembrandt en zijn navolgers uit de collecties. Het boekje Rembrandt en de Universiteit Leiden is die avond ter plekke te koop. De publieksavond over Rembrandts studietijd in de archieven van de Universiteit Leiden vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, van 19.30 tot 21.30 uur.

Kijk voor meer informatie op de website!