PS|theatre: De Dorpse Stad

Vanwege Corona is de voorstelling ‘De Dorpse Stad’ van PS|theater aangepast naar ‘Wij Zijn… ‘. Meer informatie volgt spoedig.

PS|theater, stadsgezelschap van Leiden, onderzoekt in 2020 de dorpse stad. Hoe verhoud je je als kleine gemeenschap tot de grote wereld? Hoe houd je vast aan je eigen identiteit? En hoe krijgt de milde middenmoot, in het kabaal van schreeuwende boze burgers, alsnog een stem? In een tijd waarin globale issues op lokaal niveau worden uitgevochten, richt PS|theater zijn speren op kleine gemeenschappen. Want het verhaal van deze tijd wordt niet in Brussel, Washington of Beijing ge-maakt, maar op lokaal niveau in de kantines.

In het najaar van 2020 presenteert PS|theater een voorstellingsreeks langs gemeentehuizen, verenigingsgebouwen en voetbalkantines in de Leidse regio. Hierin wordt de lokale democratie gevierd als een dorpsfeest en wordt er gehakt gemaakt met de globaliserende wereld. 

De exacte data worden later bekend gemaakt

Klik hier voor meer informatie