Orgelconcert door Jos van der Kooy

Op zaterdag 13 juli a.s. om 15 uur verzorgt de internationaal bekende organist en docent Jos van der Kooy een concert op het Maarschalkerweerd orgel in de Hartebrugkerk. Dit in het kader van de promenadeconcertserie van 2019. De toegang is gratis en aan de uitgang vindt ter bestrijding van de kosten een collecte plaats.

Jos van der Kooy (1951) is sinds 1981 cantor en organist van de Westerkerk in Amsterdam. Ook is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in ’s-Gravenhage. In diezelfde stad doceert hij orgel en improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium. Tevens is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot 2017 was hij stadsorganist van het wereldberoemde Müllerorgel in de Grote – of Sint Bavokerk te Haarlem. Als vaste gastorganist blijft hij verbonden aan de Haarlemse orgelcultuur. Hij heeft een grote concertpraktijk in binnen- en buitenland.

Van der Kooy studeerde orgel bij Piet Kee aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij werd onderscheiden met de Prix d’Excellence. Hij speelt een breed repertoire dat nagenoeg alle stijlperioden uit de orgelliteratuur omvat. Hij is een erkend pleitbezorger van hedendaagse muziek. Bovendien is hij een vermaard improvisator. In de jaren 1977 tot 1981 behaalde hij een viertal eerste prijzen tijdens nationale en internationale improvisatie concoursen in Bolsward, St. Albans (UK) en Haarlem. Tweemaal, in 1989 en in 2000, werd hij door Société Académique ´Arts, Sciences, Lettres´ te Parijs onderscheiden wegens zijn verdiensten voor Franse muziek. Voor zijn werk in Haarlem ontving hij de de Zilveren Legpenning van de Vereniging Haerlem (2015) en de Zilveren Stadspenning van de Gemeente Haarlem (2017). In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.