Moeten we ongelijkheid wel bestrijden?

Sommigen hebben meer dan anderen op het gebied van inkomen en bezittingen. Die verschillen kunnen reusachtig groot zijn en de aanleiding vormen tot het ontstaan van een controversiële kwestie dat voorstanders en tegenstanders kent.

Antoon Vandevelde, filosoof en econoom en voormalig gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en aan het Centrum voor Economie en Ethiek van KU Leuven, bespreekt deze avond of ongelijkheid moet worden bestreden en als er dan wordt gestreefd naar een meer rechtvaardige samenleving, hoe ziet deze er dan uit?

De toegang is gratis. 

Klik hier om aan te melden.