Lucas lezing: De trauma's van Achilles

De eerste editie van de nieuwe, jaarlijkse LUCAS-lezing wordt gehouden door prof. dr. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) en Spinoza-laureaat. Ze vertelt over de vraag of het toepassen van moderne ideeën over menselijke cognitie ons kunnen helpen toegang te krijgen tot de psychologie van de antieke wereld. Met andere woorden: kunnen we Achilles alleen begrijpen in termen van geschonden eer, of had hij gewoon een kort lontje?

Na afloop van de lezing wordt de eerste LUCAS-dissertatieprijs uitgereikt aan de auteur van het beste proefschrift dat verdedigd is in het academisch jaar 2018-2019.

Teksten als graadmeter:
Teksten uit zowel de klassieke literatuur als de moderne wetenschap doen drie dingen tegelijk: ze bieden een inkijkje in een gedachtewereld, ze bieden een bepaalde weergave van die wereld, en ze helpen die wereld mede vorm te geven. Maar wat gebeurt er als we aan de hand van literaire teksten uitspraken willen doen over de psychologie van de antieke wereld? En wat gebeurt er als we daarbij moderne categorieën en bijvoorbeeld (medische) diagnoses willen gebruiken?

De trauma’s van Achilles:
Kunnen we Achilles alleen begrijpen in termen van geschonden eer? Of had hij gewoon een kort lontje? Of helpen theorieën over het posttraumatisch stress syndroom ons de Ilias te lezen? Is een van de stukken van Sophocles een anticipatie van Stanley Milgrams infame experimenten over gehoorzaamheid aan autoriteit? In haar lezing onderzoekt Ineke Sluiter niet alleen het bestaan van antieke oorlogstrauma’s. Ze stelt ook de ruimere vraag of moderne ideeën over menselijke cognitie ons kunnen helpen toegang te krijgen tot de wereld van toen en de wereld van nu.

Over de spreker:
Ineke Sluiter is is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) en vicepresident van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In haar onderzoek richt ze zich op antieke opvattingen over taal, antieke waarden, en ‘anchoring innovation’, en legt ze dwarsverbanden tussen de Geesteswetenschappen en cognitiewetenschappen. In 2010 ontving ze voor haar werk de Spinozaprijs.

LUCAS-lezing:
In de jaarlijkse LUCAS-lezing spreekt een onderzoeker uit het onderzoeksinstituut LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society) voor een breder publiek over zijn of haar vakgebied.