Lezing-recital in samenwerking met BplusC

Zaterdag 23 november geeft de pianist Frans van Ruth met de mezzo-sopraan Oda Zoe Hochsheid een lezing-recital over Leander Schlegel (1844-1913). Plaats van handeling is bij BplusC Rapenburg 22 Leiden

Geboren in Oegstgeest en opgegroeid in Leiden, is Schlegel de meest markante Nederlandse componist van zijn dagen. Vanaf 1900 maakte hij opgang in Wenen, zijn werken werden daar regelmatig uitgevoerd en hij stond er in hoog aanzien.

In de jaren 1854–1857 was Schlegel vioolleerling bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op het Rapenburg 22 in Leiden. Na terugkeer van een verblijf in onder meer Leipzig en Parijs was hij hier van 1863 tot 1867 viooldocent. Hij verwierf destijds evenwel vooral bekendheid als pianist en liedbegeleider.

Leander Schlegel is ter aarde besteld op de begraafplaats De Groene Steeg in Leiden – in het familiegraf waar ook zijn broer Gustav Schlegel, hoogleraar Chinese taal en letterkunde, is bijgezet. Zij zijn de zonen van Hermann Schlegel uit Türingen en Cornelia Buddingh uit De Kaag. Vader Schlegel was de spraakmakende directeur van het Museum van Natuurlijke Historie, nu Naturalis, en honorair hoogleraar Dierkunde een de Universiteit van Leiden.

Frans van Ruth, een internationaal geprezen pianist en docent kamermuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, verdiepte zich in het leven en oeuvre van Leander Schlegel. In zijn voordracht vertelt hij over diens ontwikkeling en betekenis. Van Ruth wordt geflankeerd door de mezzosopraan Oda Zoe Hochscheid. Hij zal meerdere werken toelichten, waaronder pianosolowerken en liederen.