Lezing door Anneke Boot: Van gilde tot ROC

In boekhandel Kooyker geef Anneke Boot een lezing over haar boek 'Van gilde tot ROC'.

Wie in Leiden door de stad wandelt, wordt op heel veel plekken herinnerd aan het vakonderwijs. Het is door de eeuwen heen een motor geweest voor de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Maar de waardering voor vakmanschap en voor vakonderwijs neemt zienderogen af. Steeds minder jongeren kiezen voor een beroepsopleiding. Een boek over de ontwikkeling van het vakonderwijs in historisch perspectief kan bijdragen aan het hernieuwen van de belangstelling ervoor. Het boek Van gilde tot ROC begint bij het leren van een vak in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw.

Aanvang 19.30 uur. Toegang is vrij.

Klik hier om aan te melden, en hier voor meer informatie. 

Anneke Boot (Den Haag, 1946) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde – met bijvak vaderlandse geschiedenis – aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1971 tot 1979 werkte zij als docent Nederlands. In 1979 maakte zij de overstap naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het boek 'Van gilde tot ROC, Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden' verscheen naar aanleiding van haar promotie aan de universiteit.