Lezing Boudewijn Veldman

Als architect was Boudewijn Veldman nauw betrokken bij de aankoop en restauratie van het huidige Leids Wevershuis. In zijn lezing zal hij vertellen hoe hij kennismaakte met dit unieke pandje en hoe het proces van aankoop tot stapsgewijze museale restauratie is verlopen en welk idee daar aan ten grondslag ligt.