Lezing: Blues, jazz en gospel

Het verhaal gaat dat in 1619 (dus dit jaar 400 jaar geleden) de eerste Afrikanen in de latere Verenigde Staten aankwamen, de zogenoemde ‘twenty and odd negroes’, op een Nederlands oorlogsschip in Jamestown, Virginia. Het is een weinig bekende geschiedenis in ons land, dat daarmee de basis zou worden gelegd voor de jazz en de blues.
Met welke verwachtingen kwam de Afrikanen aan? Dat weten we natuurlijk niet. Maar uit de autobiografie van Olaudah Equiano, een ex-slaaf, is het mogelijk om je er een idee van te vormen. Aan boord op de Atlantische Oceaan waren ze bang dat ze bij aankomst zouden worden opgegeten door blanken. Dat bleek anders. Ze werden gebruikt als werkvee!
De titel van Duke Ellingtons Black, Brown and Beige (beginnend met een worksong) is een metafoor voor de overlevingsgeschiedenis van de zwarte mens in een blanke wereld: het gedicht verhaalt van een Afrikaan die als slaaf naar Amerika wordt gehaald, de blues ontdekt en uiteindelijk als moderne getinte Amerikaan uit Harlem een eigen plaats lijkt te gaan verwerven in de maatschappij. Zijn muzikale versie van Black, Brown and Beige noemde Ellington ‘a tone parallel to the history of the American Negro’. Het is een nogal pompeus muziekstuk vergeleken met de worksongs and fieldhollers die we kennen van field recordings.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5

Meer info