Leids textiel in Pilgrimshanden

Toen de 'Pilgrims' in Leiden verbleven, in 1609 - 1620, leefde letterlijk de halve stad van de textielnijverheid. Ook veel 'Pilgrims' verdienden hier de kost als wolkammer, drapier, lintreder, kleermaker... Gastconservator Geeske Kruseman maakt deze verloren textielwereld tastbaar met reconstructies van tijdeigen kleding, en van gereedschappen en werkwijzes van de Leidse textielambachten. De tentoonstelling "Leids textiel in Pilgrimshanden" is te zien in Museum Het Leids Wevershuis.