Leidens Ontzet: Rondgang rust- en verpleeghuizen

Natuurlijk vergeet de 3 October Vereeniging de oudere Leidenaren niet. Veel bewoners hebben immers jarenlang actief het feest der feesten gevierd. Zij hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat de Leidenaars in 2020 nog steeds het 3 oktoberfeest vieren.

Juist in dit bijzondere jaar willen we de oudere inwoners van Leiden toch de mogelijkheid van een aangepaste viering geven. Een van de onderdelen van de viering is het organiseren van muziek en het aanbieden van taart en een cadeautje aan de bewoners van verpleeghuizen en bezoekers van de
dagbesteding bij de tehuizen.