Landelijke DNA Dag

BplusC, Technolab en LeveDNA slaan hun handen in één om op de Landelijke DNA Dag (zaterdag 25 april) een afwisselend programma te ontwikkelen over … DNA.

Een stukje geschiedenis…
De Pilgrims waren Calvinistische geloofsvluchtelingen uit Engeland die in 1609 het land ontvluchtten en zich in de tolerante stad Leiden vestigden.

Het leven in Leiden viel hen zwaar. Ze kwamen oorspronkelijk van het Engelse platteland en waren niet gewend aan de stedelijke omgeving waarin ze zich nu bevonden. Velen van hen konden moeilijk omgaan met de verandering van werk die hun verhuizing met zich meebracht en verdienden maar heel weinig. De ouders maakten zich ook zorgen dat hun kinderen onder invloed van de Nederlanders hun Engelse oorsprong zouden vergeten.

Na bijna 12 jaar besloot een aantal van hen dat het tijd was om weer te verhuizen en om in Amerika een nieuwe gemeenschap op te zetten. Ze zouden een nieuwe plaats stichten waar ze konden leven en godsdienst konden beoefenen zoals ze dat wilden.

In 2020 is het 400 jaar geleden dat de Mayflower naar Amerika voer. De 102 vluchtelingen worden gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten en hebben vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Het grootste gedeelte van de Pilgrims bleef echter in Leiden achter en ging langzaam maar zeker op in de Leidse samenleving.

Het hier-en-nu
Het verhaal van de Pilgrims roept interessante vragen op die ook in het hier en nu van toepassing zijn, bijvoorbeeld wat betreft de huidige migrantenstromen in het Middellands Zeegebied en aan de Mexicaanse grens.

Migranten zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland (en Leiden in het bijzonder).
Vooral in de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan die afkwamen op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

  • Wat betekent dit eigenlijk voor het DNA?
  • Is jouw DNA wel zo Nederlands als je denkt?
  • Wat is DNA eigenlijk? Wat erf je over en wat is er ‘van jezelf’ (nature-nurture)?
  • En is er eigenlijk een ‘Leids DNA’?

BplusC, Technolab en LeveDNA zijn op dit moment in gesprek om te kijken of zij op de Landelijke DNA Dag een programma kunnen samenstellen met lezingen, debatten, een workshop over ‘Leidse roots’, colleges en andere activiteiten.

Meer informatie volgt tzt.