Kruisbestuiving: hebben biodiversiteit en bouwen iets met elkaar te maken?

Kort praatje van 20 minuten met 10 minuten vragen erna. Bar open!

Duurzaamheid is meer dan spaarzaam zijn met energie. Met het bouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden kun je ook biodiversiteit bevorderen. Enter natuurinclusief bouwen: een nieuwe term in architectuurland. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat projectontwikkelaars doordrongen worden van de groene mogelijkheden, niet alleen als vorm van window dressing? Landschapsarchitect Marit Janse vertelt er 28 februari meer over!

Biodiversiteit, evolutie, klimaatverandering, dierenwelzijn: het zijn onderwerpen die niet alleen biologen boeien, maar ook bijvoorbeeld psychologen, filosofen, cultuurhistorici en stedelijke ontwikkelaars. In 2018-2019 organiseren we daarom voor het vierde jaar op rij de flitscollegereeks Kruisbestuiving. Op een voor iedereen toegankelijke manier vertellen onderzoekers kort over hun onderzoek en is er ruimte voor vragen. Twintig minuten praatje, tien minuten vragen. Doel: nieuwe ideeën krijgen door bekende thema’s eens van een heel andere kant te bekijken!

We werken wederom samen met de Stadsgehoorzaal in de Breestraat in Leiden als locatie. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.