Kosmische Ritmen – Anja Gruson

Boekbespreking door architect en kunstenaar Jan de Boon. Een studie over de relatie tussen wetmatigheden in de kosmos en de vormgeving van sacrale bouwwerken.

Sacrale bouwwerken als graven, pyramides, tempels en/of kerken zijn door alle tijden heen gebouwd. Dergelijke gebouwen werden gebuikt voor vele verschillende inwijdingen met het doel om het geestelijke in de mens te verenigen met het geestelijke in de kosmos. De vraag kan daarbij worden gesteld of in de compositie van de vormgeving van de architectuur ook wetmatigheden te vinden zijn die overeenstemmen met wetmatigheden die in de kosmos te vinden zijn. In het boek Kosmische Rhythmen als strukturbildendes Element der Mysterienbauten, geschreven door Anja Gruson, wordt verslag gedaan van onderzoek met betrekking tot deze vraag.

Uitgangspunt daarbij zijn de geometrische figuren die door de loop van de planeten, met name Saturnus en Jupiter, in de kosmos tot uitdrukking komen. In de lezing bespreekt Jan de Boon de resultaten van dit onderzoek.

Voor de pauze wordt ingegaan op de geometrische figuren behorend bij deze planeten en hoe deze door het beschouwen van verschillende ritmes in hun omloopbanen te voorschijn komen. Na de pauze worden de vormgevingsprincipes die ten grondslag liggen aan een aantal sacrale bouwerken, met name aan de kathedraal van Chartres, nader beschouwd.

Voor meer informatie kan je kijken op de website!