Interview met Lotte Jensen over ‘Against English’

Op 26 november 2019 verscheen het boek ‘Against English’, samengesteld door Lotte Jensen, Niek Pas, Daniel Rovers en Koen van Gulik: een pamflet tegen de toenemende verengelsing van onze taal en onze maatschappij, en een pleidooi voor meertaligheid en het behoud van het Nederlands. Maar niet alleen in het hoger onderwijs dreigt het Nederlands te verdwijnen, ook wordt ons denken gedomineerd door het Anglo-Amerikaanse wereldbeeld. Wordt het Nederlands met uitsterven bedreigd? Of is het juist een goede promotie voor ons onderwijs en ons land? Is de tijd voor revolutie aangebroken? Of loopt het allemaal zo’n vaart niet?

Mayflower Bookshop gaat in gesprek met Jensen over dit boek, en over de dominantie van het Engels. Ook kan het publiek vragen stellen aan de hoogleraar literatuurwetenschap en is er de gelegenheid om een exemplaar van het boek te laten signeren.

Toegang is gratis. 

Klik hier voor meer informatie.