Imaginaire bibliotheken

Deze studiemiddag is gewijd aan een bijzonder literair genre: spotcatalogi van niet-bestaande boeken. Dit komische genre, dat zijn oorsprong vond in het romanwerk van François Rabelais, kende vanaf de zestiende eeuw een grote, internationale verspreiding. Bekende schrijvers als Johann Fischart, John Donne, Thomas Browne, Leibniz en Multatuli hebben zich aan het genre gewaagd. Anonieme spotcatalogi hadden politieke tegenstanders als mikpunt. Zo kreeg in 1672 Johan de Witt vele neptitels toegeschreven.

Aan dit genre is een bloemlezing gewijd, Early Modern Catalogues of Imaginary Books (Brill, 2020), die deze middag gepresenteerd wordt. In vier korte lezingen wordt een overzicht gegeven van het genre, en worden enkele bijzondere gevallen daarvan nader belicht.


Klik hier voor meer informatie en om aan te melden. 


Programma

- 14.00-14.10 uur - Paul J. Smith (Universiteit Leiden): Inleiding

- 14.10-14.35 uur - Paul J. Smith (Universiteit Leiden): Rabelais en de Bibliotheek van Saint-Victor

- 14.35-15.00 uur - Helwi Blom (RU Nijmegen): Van Inventaris tot Notitie: ontwikkelingen in het genre van de imaginaire boekenlijst (c. 1600 - c. 1800)

- 15.00-15.15 uur - Pauze koffie/thee

- 15.15-15.40 uur - Rietje van Vliet (Leiden): De succesformule van Heer Janus Janus-zoon. Bernardus Bosch (1746-1803) als lijstenmaker

- 15.40-16.05 uur - Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen): Spotcatalogi in pamfletten

- 16.20-16.30 uur - Aanbieding van het boek Early Modern Catalogues of Imaginary Books aan Anton van der Lem (Universitaire Bibliotheken Leiden)

- 16.30 uur - Borrel aangeboden door Brill en het onderzoeksinstituut LUCAS