Huizingalezing

Leve het Leven. Over vrijheid en de biografie

De biografie was in Nederland lange tijd een weinig gewaardeerd genre. Inmiddels hebben zowel lezers als schrijvers het levensverhaal omarmd en halen zelfs vuistdikke biografieën regelmatig de toptien. Withuis verklaart deze omslag uit de processen van individualisering, secularisering en ontideologisering die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan: ‘Bevrijd van zuilen en ideologieën kunnen we onze volle aandacht richten op het wedervaren van losse mensen. De biografie onderstreept de waarde van een individueel leven. Zoals totalitarisme, of dat nu politiek of religieus van inhoud is, mensen perst in een dwingende eenheidsmal, zo gaat het de biograaf juist om de unieke ervaringen en emoties van een individu dat altijd van die mal zal afwijken.’

Geïllustreerd met voorbeelden uit oude en nieuwe biografieën en haar eigen boeken over verzetsheld Pim Boellaard en koningin Juliana inventariseert Withuis de in haar ogen voornaamste verdiensten, valkuilen en dilemma’s van het genre. Zoals: wat kan een biograaf met psychologie; wat is een feministische biografie; zijn biografen (en hun publiek) voyeurs? En: waarom vormt identiteitspolitiek een bedreiging voor de biografie?

Na afloop zal letterkundige Elisabeth Leijnse reflecteren op de lezing.

Over de sprekers
Jolande Withuis (1949) is socioloog en schrijver. Weest manlijk, zijt sterk, over Boellaard, werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Nederlandse Biografieprijs 2010. Haar bestseller Juliana. Vorstin in een mannenwereld werd genomineerd voor de Brusseprijs 2017 en de Nederlandse Biografieprijs 2018. Dit voorjaar verscheen het autobiografische Raadselvader. Kind in de Koude Oorlog.
Elisabeth Leijnse (1961) werkt als hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. In 2016 won zij de Libris Geschiedenis Prijs voor haar boek Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie.

Programma
19:15 uur - Deuren Pieterskerk Leiden open
20:00 uur - Welkomstwoord
20:10 uur - Lezing, en na afloop volgt een commentaar van een referent
21:30 uur - Einde en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje

Over de Huizingalezing
De Huizingalezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. De lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Kaartverkoop
De lezing zal plaatsvinden in de Pieterskerk Leiden. Sommige stoelen in de 2de rang van de Pieterskerk Leiden hebben een beperkt zicht op het podium. U krijgt een drankje na afloop van de lezing en ontvangt de lezing in boekvorm mee naar huis.

Vrijdag 7 december 2018
Aanvang lezing: 20:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Entreeprijzen:
1e rang: € 15,-
2e rang: € 12,50

Klik hier voor meer informatie.