Hoe kleding spreekt nog voor je iets zegt & Ethos en het portret in de Gouden Eeuw

Motorbendes, boerkadragers, tattoobezitters, maar ook politici, kunstenaars, journalisten... We maken ons allemaal zorgen over hoe we door anderen worden gezien. Deskundig? Arrogant? Authentiek? Vertrouw mij! Manipulaties van imago is een verzameling vlot leesbare essays over spraakmakende klassieke en fonkelnieuwe voorbeelden uit onze cultuur waarin mensen gebruik maken van hun karakter en imago om hun publiek te overtuigen. Studium Generale organiseert een reeks lezingen rond dit overtuigingsmiddel, in de klassieke retorica ethos genaamd. In vier avonden presenteren we verschillende cases uit de politiek, de kunst, de literatuur en het moderne maatschappelijk debat.

(1) Hoe kleding spreekt nog voor je iets zegt.
Saskia Aukema is fotografe en winnaar van het onderdeel portretten bij de Zilveren Camera. In verschillende fotoprojecten is ze op zoek gegaan naar de mens achter verhullende kledingstukken als toga’s en niqaabs. In deze bijdrage doet ze verslag van die spannende zoektocht.

NA DE PAUZE

(2) Ethos en het portret in de Gouden Eeuw
Sinds mensenheugenis peilen we naar elkaars ethos. Kunst helpt ons hierin. Enerzijds kan kunst onze waardigheid versterken. Anderzijds creëert kunst ideaalbeelden en verspreidt zo maatstaven om het ethos van anderen te evalueren. In beide functies dienen portretten als verhelderende voorbeelden. Ze kunnen ons extra geloofwaardig maken, maar dienen tevens als model. In deze lezing, zal Stijn Bussels de grenzen aftasten van deze maatschappelijke werking van het portret door zich te concentreren op de Nederlandse Gouden Eeuw. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een persoon zich in volle waardigheid laat portretten, maar de meeste toeschouwers die persoon veel minder hoog achten dan de schilder probeert te laten uitschijnen?

Sprekers
Lezing 1: Saskia Aukema, eerste prijs portretten bij de Zilveren Camera
Zaalnummer 019.

Lezing 2: Prof.dr. Stijn Bussels, Kunstgeschiedenis, in het bijzonder voor 1800, LUCAS, Universiteit Leiden.
Zaal nummer 019.

Klik hier voor meer informatie