Het Mysterie van Golgotha

Het paasgebeuren vormt het hoogtepunt van het Mysterie van Golgotha. Filosoof Sebastiaan de Vries gaat in op de spirituele betekenis van de verbinding van het Christuswezen met mens en aarde.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,-

Kijk voor meer informatie op de website.