GESLOTEN "Thema programma Universiteitsbibliotheek"

De universiteitsbibliotheek heeft het themaprogramma 'Onderdrukking en vrijheid', dat verbonden is met de thematiek van Leiden400.  

De vrijheidsstrijders in de Nederlandse Republiek werden overheersers in hun koloniën en namen deel aan de slavenhandel. De geschiedenis van Europa kent bloedige godsdienstoorlogen, successieoorlogen, revolutieoorlogen en wereldoorlogen. Ook in de koloniën (en elders) bracht onafhankelijkheid niet altijd vrijheid voor iedereen, zeker wanneer staten ontstonden waarbinnen naties of bevolkingsgroepen zich achtergesteld voelen en naar hun eigen specifieke vrijheid blijven streven. De recent verworven bruikleencollecties van het KIT en KITLV – waarin de Nederlandse (post)koloniale geschiedenis domineert – geven dit beeld van onderdrukking en vrijheid goed weer.

Klik hier voor meer informatie