Geologische lezing van GEA

Trillingen in het noorden: de oorzaak van bodemdaling en aardbevingen in Groningen
Chris Spiers (UU)
Het Groningen gasveld is een van de grootste onshore gasvelden dat ooit gevonden is op Aarde. Het reservoir is een gashoudende laag zandsteen met een oppervlakte van 30 km x 30 km en een dikte van 100 – 200 m, gelegen op een diepte van ca. 3 km. Gasproductie begon in 1963, wat in eerste instantie weinig merkbare gevolgen had aan het aardoppervlak. Echter, in de laatste decennia is er significante bodemdaling gemeten, terwijl de hoeveelheid en grootte van aardbevingen zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot schade aan gebouwen en bezorgdheid bij de lokale bevolking en binnen de politiek. Hierdoor is er een dringende behoefte ontstaan om te begrijpen hoe het reservoir systeem werkt.
Sinds 2015 is een team van de Universiteit Utrecht betrokken bij een fundamenteel onderzoek naar de fysische en chemische processen die het gedrag van de Groningen reservoir zandsteen, en die van de doorsnijdende breuken controleren tijdens gas extractie. Er zal worden ingegaan op de resultaten van veld- en petrografische studies, maar bovenal die van state-of-the-art experimenten, uitgevoerd in laboratoria van Utrecht tot aan China en Japan.
De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterlezingen, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163. http://www.rmo.nl/ voor aanwijzingen hoe er te komen. Wij zijn het RMO daar zeer dankbaar voor.
Toegang: gratis voor leden GEA of NGV, het museum heeft echter voorkeur voor museumkaart, en iedereen is welkom! Meer informatie, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl

Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163
Zondag 11 november, aanvang 13:00 uur, zaal open: 12:30 uur