Geen ideaal kan zonder contrapunt

De eenvoud van idealen versus de complexiteit van de realiteit: twee uitersten die ogenschijnlijk niet met elkaar te verzoenen zijn. Volgens Erik de Bom, verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven, is niets minder waar en stelt hij dat ze elkaar juist nodig hebben.

Door middel van eenvoud is de realiteit te reduceren en te controleren en vormt de realiteit (de wetten, de conventies en de afspraken) de aanleiding voor een gesprek over mogelijke verbetering; een houvast voor de toekomst.

Dit is de rode draad die Erik de Bom gedurende de avond leidt wanneer hij hardop nadenkt over het ideaal van een sociaal Europa, want realiteit kan je het nog lang niet noemen.

De toegang is gratis. 

Klik hier om aan te melden.